logo di cho nhanh

Cafe de Paris Cocktail

nguyên liệu

-  1 lòng trắng trứng gà

-  4cc rượu Absinthe Substitute

-  4cc kem ngọt-Sweet Cream

-  1/2 oz (45cc) rượu Old Mr.Boston Dry Gin

Cách làm:

-  Trộn đá và xóc đều với đá vụn, gạn sang ly cocktail lọai 4 oz (120cc)

ajax indicator