logo di cho nhanh

Cabaret Cocktail

chuẩn bị

-  1/2 oz (45cc) rượu Old Mr.Boston Dry Gin

-  2cc bột thơm

-  2cc rượu Dry Vermouth

-  1cc rượu Benedictine

thực hiện

-  Trộn và xóc đều với đá vụn, gạn sang ly cocktail lọai 3oz (90cc).

ajax indicator