logo di cho nhanh

Havery Wallbangerr

Nguyên liệu:

-  Đá bào

-  30 ml rượu vốt-ka

-  30 ml rượu Galliano

-  1 cốc nước cam vắt nguyên chất

-  1 miếng vỏ cam cắt xoắn để trang trí.

Thực hiện:

-  Đổ đá bào vào nửa cốc thuỷ tinh cao, đổ tiếp vốt-ka và Galliano rồi đổ nước cam vắt lên trên cùng. Trang trí cốc với que cắm và vỏ cam cắt xoắn.

ajax indicator