logo di cho nhanh

High Ball

Nguyên liệu:

-  Đá viên

-  45 ml rượu whisky

-  nước sôđa hoặc rượu gừng

-  1 miếng vỏ chanh cắt xoắn để trang trí.

Thực hiện:

-  Đổ đá viên đầy nửa cốc vại sôđa, đổ rượu whisky vào và trên cùng là nước sôđa hoặc rượu gừng, trang trí bằng miếng vỏ chanh cắt xoắn

ajax indicator